Jobb
>
Uddevalla

  Speciallärare , Äsperödsskolan - Uddevalla, Sverige - Uddevalla kommun

  Uddevalla kommun
  Uddevalla kommun Uddevalla, Sverige

  för 2 dagar sedan

  Default job background
  Heltid
  Beskrivning

  Beskrivning

  Äsperödsskolan är en F- 6 skola med ca elever. Den ligger i östra Uddevalla med närhet till skog och mark där vi har en egen skolskog. Personalen som arbetar här har hög behörighet och kompetens, samt är engagerad och utvecklingsbenägen. Vi kännetecknas av en organisation med en klass i varje åldersgrupp där vi arbetar i team med flera professioner. Vi har skolövergripande projektarbeten och alla klasser har utelektioner minst en gång per vecka. Det tillsammans med rastaktiviteter och en samsyn bidrar till gemenskap och trygghet som gynnar en högre måluppfyllelse. Vårt utvecklade trygghetsarbete har stort fokus på trivsel och många närvarande vuxna.

  Arbetsuppgifter

  Som speciallärare kommer du ingå i skolans stödorganisation i nära samarbete med vår specialpedagog. Du är med och styr stödinsatser och utgår från utredningar och analyser av elevernas kunskapsutveckling kopplat till skolverkets bedömningsstöd, screeningar och nationella prov. I uppdraget ingår även att medverka i upprättande av utredningar och åtgärdsprogram och även uppföljning av dessa. Du kommer vara del i enhetens systematiska kvalitetsarbete och följa utvecklingen av elevernas måluppfyllelse på individ-, grupp- och enhetsnivå.

  Som speciallärare arbetar du praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa. Du använder dig av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med vetenskapligt förankrade metoder för att möta elever i språklig sårbarhet.

  En viktig del i din roll är att tillsammans med specialpedagog och pedagoger skapa bra förutsättningar och lärande genom att utveckla våra lärmiljöer. I detta arbete har du en konsulterande roll.

  Din kompetens kommer att vara viktig i vårt arbete med elevernas grundläggande matematik- och läsinlärnings-processer.

  Kvalifikationer

  Vi söker dig med speciallärarbehörighet i svenska/svenska som andraspråk och/eller matematik.

  Vi ser det som värdefullt att du har erfarenhet av att arbeta som speciallärare men välkomnar också ansökan från dig som nyligen tagit examen. Du har ett relationellt perspektiv med elevernas bästa i fokus.

  Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ord som relationsskapande, strukturerad, tydlig, lagspelare och flexibel bör stämma in på dig.

  För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.

  Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.

  När du söker ett jobb i vår jobb-portal diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet. Om du av någon anledning inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system kontaktar du den person som anges vid kontakt i respektive annons.

  För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.

  Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.