Jobb

  Lärare i matematik på högstadiet - Enköping, Sverige - Enköpings kommun

  Enköpings kommun
  Enköpings kommun Enköping, Sverige

  för 1 månad sedan

  Visa mer Kollapsjobb
  Default job background
  Tillsvidareanställning
  Beskrivning

  Arbetsuppgifter

  Du undervisar i matematik gärna i kombination med annat ämne på högstadiet. Du jobbar nära dina kollegor i teamet (årskursen) och har tillsammans med dem ett gemensamt ansvar för elevens hela dag. I alla ämnen jobbar vi utifrån ett språkutvecklande arbetssätt då vi är en skola med många språk.

  Tillsammans med dina kollegor planerar, genomför och utvärderar du din undervisning utifrån styrdokumenten. I arbetsuppgifterna ingår det att bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling i vårt digitala system. Läroplanens kapitel 1 och 2 ska vara väl synlig i din undervisning. I arbetsuppgifterna ingår även kontakt med vårdnadshavare och berörda myndigheter.

  Att jobba tematiskt och sambedöma med dina kollegor är självklart för dig.

  Dokumentation av elevers kunskapsutveckling sker i InfoMentor

  Kvalifikationer

  Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik i åk 7-9.

  Det syns tydligt i ditt arbete att du har fokus på målen och att ditt arbete bygger på analys av resultat.
  Du jobbar bra i team men kan också ta egna initiativ till aktiviteter.
  Du har en stor kunskap om hur människor tar till sig kunskap utifrån olika förutsättningar och kan anpassa ditt arbetssätt utifrån det. På vilket sätt gynnar detta eleven? är frågan som du ställer dig inför allt arbete du gör.
  Du är uthållig och väldigt envis. Fortsätter tills dess att projekt är avslutade eller målsättning uppnådd.
  Du vågar frångå traditionen vid förändringsarbete och tänker att en del problem får vi lösa längs vägen.
  Förutom behörigheten kommer stor vikt att läggas på personliga egenskaper.

  Anställningens omfattning

  Tillträde: 4--

  Eller enligt överenskommelse.
  Tillsvidare.


  Vi har andra aktuella jobb relaterade till detta område som du kan hitta nedan